Leefbaar Capelle en de VVD hebben in een brief aan het Capelse college hun zorgen geuit over de situatie bij Blick. Dit is de stichting die het onderwijs in Capelle beheert. De politieke partijen zijn bezorgd over de continuïteit en de kwaliteit van het openbaar onderwijs in Capelle aan den IJssel. De zorgen zijn nog eens vergroot door een artikel in het Algemeen Dagblad van zaterdag 2 december, waarin gerept wordt over teruglopende leerlingenaantallen, een zorgelijke finciele situatie en een schrikbewind van de bestuurder.

Leefbaar Capelle en de VVD hebben het college dinsdag verzocht om op een aantal vragen antwoord te geven.

-Heeft het college de berichtgeving over BLICK – in het AD van zaterdag 2 december – gelezen? Zo ja, wat vindt het college van deze berichtgeving en waren deze signalen, geuit door de medezeggenschapsraad en schooldirecteuren, het college reeds bekend?

-In het bewuste artikel staat dat het gemeentebestuur van Capelle aan den IJssel zich ernstige zorgen maakt over de toekomst van BLICK. Kunt u deze zorgen toelichten?

-Bent u naar aanleiding van de berichtgeving in het AD het met ons eens dat de continuïteit en kwaliteit van het openbaar onderwijs in Capelle aan den IJssel ernstig in het geding is? Zo ja, wat gaat u hieraan doen?

-Kunt u een recent financieel overzicht van BLICK, een overzicht van het leerlingenaantal, indeling van leerlingen over verschillende onderwijsjaren en een prognose van het leerlingenaantal met ons delen, bijvoorbeeld op basis van de halfjaarrapportage van 2017?

-Herkent u de “zeer intimiderende” houding van het bestuur van BLICK waarover in het artikel wordt gesproken? Bent u het met ons dat wij dit niet kunnen tolereren in het openbaar onderwijs in Capelle aan den IJssel? Zo ja, wat gaat u hieraan doen?

-Bent u het met ons eens dat door de ontstane situatie de toekomst van onze schoolgaande Capelse kinderen in gevaar is en dat wij er alles aan moeten doen om de rol van de openbare scholen in kwetsbare buurten te beschermen? Zo ja, welke maatregelen gaat u hiertoe nemen?

-Aangezien de gemeente ook financieel verantwoordelijk blijft voor BLICK en ons het geluid heeft bereikt dat het leerlingenaantal (circa 200) achterblijft bij de prognose, loopt de gemeente een aanzienlijk financieel risico. Welke consequenties heeft dit volgens u voor de Najaarsnota? Is daar al rekening mee gehouden?

-Vragen van de gemeenteraad aan de Raad van Toezicht en het Bestuur van BLICK om verduidelijking van de cijfers en om actuele cijfers zijn eerder afgewezen of genegeerd. Heeft u dezelfde ervaring?

-Een onafhankelijk onderzoek lijkt ons een goede eerste stap om duidelijkheid te krijgen over de situatie bij BLICK. In dit onderzoek zouden in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod moeten komen: leerlingenaantal, governance, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en de financiële situatie. Bent u het met ons dat gezien de “ziekmakende situatie” bij BLICK dit onderzoek op korte termijn – liefst dit jaar nog – moet worden opgestart? Zo nee, waarom niet?

 

Leefbaar Capelle en de VVD willen zo spoedig mogelijk antwoord op deze vragen.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Capelle aan den IJssel? Gratis abonneren!