Het Wijkoverlegplatform (WOP) Oostgaarde zoekt versterking. Voorzitter Yvonne van Steenhoven: “Het zou fijn zijn als zich vrijwilligers aanmelden voor een secretariaat en een vrijwilliger die overdag eventueel aan zou kunnen sluiten bij overleggen met onder andere de gemeente.”

Alle zeven Capelse wijken hebben een WOP. Hierin werken bewoners, ambtenaren, wijkwethouder en vertegenwoordigers van instanties in de wijk zoals Welzijn Capelle, Havensteder en de politie, samen aan een prettige wijk. Het WOP neemt signalen binnen de wijk mee naar de Gemeente. Ieder WOP krijgt jaarlijks een budget voor activiteiten die de sociale cohesie en leefbaarheid van de wijk versterken. Een WOP vergadert vier keer per jaar openbaar. Alle wijkbewoners zijn hierbij van harte welkom.

Yvonne van Steenhoven: “Eind 2017 leek het WOP op volle sterkte, maar helaas heeft één van de WOP leden zich om persoonlijke redenen teruggetrokken. Nu zijn we dringend op zoek naar buurtbewoners die zich in willen zetten voor de buurt.”

Interesse om WOP Oostgaarde te versteken? Neem dan contact op met buurtcoach Astrid Keerveld via email adres [email protected]

Laat een reactie achter