Het Wijkoverlegplatform (WOP) Oostgaarde zoekt versterking. Alle zeven Capelse wijken hebben een WOP. Hierin werken bewoners, ambtenaren, wijkwethouder en vertegenwoordigers van instanties in de wijk zoals Welzijn Capelle, Havensteder en de politie, samen aan een prettige wijk. Het WOP neemt signalen binnen de wijk mee naar de Gemeente. Ieder WOP krijgt jaarlijks een budget voor activiteiten die de sociale cohesie en leefbaarheid van de wijk versterken. Een WOP vergadert vier keer per jaar openbaar. Alle wijkbewoners zijn hierbij van harte welkom.

Interesse om WOP Oostgaarde te versteken? Neem dan contact op met buurtcoach Astrid Keerveld via email adres [email protected]

Laat een reactie achter