Momenteel is er door de vele regenval van afgelopen maanden sprake van een extreem natte baan. Doordat er zoveel regen is gevallen, is de waterstand in de omliggende sloten erg hoog waardoor de drainage niet goed zijn werk kan doen en het water langer op de baan blijft staan. De baan is onder deze omstandigheden wel bespeelbaar, maar om de goede staat van de baan te kunnen behouden en ook in de komende lente- en zomermaanden te kunnen garanderen, is Hitland genoodzaakt enkele maatregelen te moeten treffen. Met het oog op beschadiging van de baan zijn trolleys niet toegestaan. Opteeën wordt ingesteld als de conditie van de baan zodanig is dat er ernstige schade aan de baan kan worden toegebracht, onder meer doordat er teveel divots (graszoden) worden geslagen.

Laat een reactie achter