In 2014 trad in Capelle aan den IJssel een college van Leefbaar Capelle, D66 en VVD aan. De doelen van deze partijen voor 2014-2018 werden vastgelegd in het coalitieakkoord ‘Voor Capelle, Denken, durven doen.’ De leden blikken terug op de afgelopen vier jaar. In deze aflevering wethouder Dick van Sluis.

“Een van de topprioriteiten in het coalitieakkoord was dat er weer gebouwd moest worden in Capelle. Dat is gelukt. Maar bouwen kunnen we alleen samen met partners en vooral Capellenaren die niet alleen meedenken maar ook meebeslissen. In meer dan 250 bewonersavonden en –bijeenkomsten hebben Capellenaren meegedacht over de inrichting van het nieuwe centrum. Bewonersparticipatie in optima forma.”

Van Sluis prijst de ontwikkelingen in het onderwijs: “De vier integrale kindcentra waarin kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar zich op een goede, gezonde en veilige manier kunnen ontwikkelen zijn mooie voorbeelden.” Met het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs wil de gemeente de komende jaren meerdere (duurzame) onderwijsgebouwen realiseren. “Dat is hard nodig, want een aantal scholen is verouderd,” aldus Van Sluis. Het Comenius College en het IJsselcollege kregen nieuwbouw in 2014 en 2017.

Van Sluis is ook blij met Welzijn Capelle: “Via deze nieuwe stichting worden allerlei vormen van zorg en ondersteuning via één ingang aangeboden. Zo is het makkelijker om flexibel in te spelen op ontwikkelingen in de stad.”

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Capelle aan den IJssel? Gratis abonneren!