De Capelse VVD verzoekt het college een regeling te treffen, in afstemming met het Energie Collectief Capelle, die de aanvraag van een renteloze lening voor particulieren en huurders van een woning mogelijk maakt. Deze lening, tot een maximum van € 5.000,–, is bestemd voor het verduurzamen van de woning. Het voorstel wordt maandag in de raadsvergadering besproken.

De VVD is van mening dat de verduurzaming van woningen een belangrijke bijdrage kan leveren aan het behalen van de doelstellingen en dat de energetische waarde van de bestaande woningvoorraad voor verbetering vatbaar is. Niet alle particulieren en huurders van woningen hebben voldoende budget beschikbaar hebben voor het nemen van dergelijke maatregelen. Tevens is het verduurzamen van woningen een stimulans voor innovatie en werkgelegenheid.

Laat een reactie achter