Het college van B&W in Rotterdam kijkt terug op vier constructieve jaren waarin samen met Rotterdammers, maatschappelijke organisaties, ondernemers en de gemeenteraad is gewerkt aan het sterker maken van de stad. Deze conclusie is terug te lezen in Eindstand, het verantwoordingsdocument van de collegeperiode 2014-2018. In dit document is te lezen wat er in vier jaar Kendoe (de naam van het collegeprogramma 2014-2018, red.) is gerealiseerd.

Ruim 161.000 m2 leegstaande kantoorruimte heeft een nieuwe bestemming gekregen en meer dan 15.000 Rotterdammers zijn vanuit de bijstand weer aan het werk gegaan. Ook de afgelopen vier jaar hebben meer nationale en internationale bedrijven gekozen om in Rotterdam te investeren en om zich in Rotterdam te vestigen. Een ontwikkeling die de komende jaren werkgelegenheid en bedrijvigheid biedt in haven én stad. Er komen meer bezoekers naar de stad en die bezoekers verblijven langer in de stad.

De afgelopen jaren is een groeiend aantal Rotterdammers met kinderen in de wijken rondom het centrum komen wonen. Rotterdammers kijken met meer vertrouwen naar de toekomst, zijn meer tevreden met hun buurt en ervaren hun buurt als veiliger. Steeds meer Rotterdammers zetten zich in voor hun stad, en praten en beslissen mee. Helpen in het schoonhouden van hun buurt, en denken en doen mee in het veilig en gezellig houden ervan. De onderwijsresultaten zijn op lagere en middelbare scholen gestegen.

In de afgelopen vier jaar zijn ook besluiten genomen om het typisch Rotterdamse straatbeeld van hijskranen en samen doorbouwen aan de stad ook de komende jaren werkelijkheid te laten zijn. Voorbeelden daarvan zijn De Woonvisie 2030, de nieuwe Coolsingel, het Collectiegebouw en het besluit om mee te werken aan Feyenoord City. De afgelopen vier jaar gingen niet altijd vanzelf. De rol van de gemeente is soms beperkt tot het ‘mogelijk maken’ als begeleider, geldschieter of adviseur.

Niet alle ambities heeft het college volledig kunnen realiseren. Zo is de target rondom de daling van het aantal ouderen dat zich eenzaam voelt, niet volledig gehaald. De inzet van veel betrokken Rotterdamse vrijwilligers, samen met de gemeente, leidden wel tot een daling van de eenzaamheid onder 65-plussers. Dat cijfer krijgt extra betekenis doordat in de rest van Nederland het aantal eenzamen nog altijd stijgt.

Laat een reactie achter