Ondanks diverse veiligheidsmaatregelen die de gemeente Capelle aan den IJssel sinds 2015 heeft genomen, voelt de burger zich niet veiliger dan drie jaar geleden. Dat staat in het rapport “Sturen op gevoel”,  dat de Rekenkamer Capelle aan den IJssel donderdag aanbiedt aan de gemeenteraad.

De doelstelling van de gemeente was tweeledig: het terugdringen van het aantal misdrijven en er voor zorgen dat de Capelse burger zich veiliger voelt. De eerste doelstelling werd in 2016 al gehaald, al wordt er wel een stagnatie waargenomen bij de daling van het aantal woninginbraken.

De Rekenkamer concludeert dat er met het huidige beleid niet valt te sturen op de veiligheidsgevoelens van de mensen. De gebruikte indicator is niet goed te beïnvloeden en ook is onduidelijk hoe de gemeente het gevoel van veiligheid wil vergroten.

De Rekenkamer heeft vier maatregelen nader onderzocht: de stadsmariniers, cameratoezicht, de groepsaanpak voor overlastgevende jongeren en de gemeentelijke handhaving. Het bepalen van de directe effecten van de maatregelen op de veiligheid is niet goed mogelijk. Wel constateert de Rekenkamer verschillen in de mate waarin het aannemelijk is dat wordt bijgedragen aan de veiligheid(sbeleving). Met name de verwachte positieve invloed van cameratoezicht op de veiligheidsbeleving is niet erg waarschijnlijk.

Specifiek voor de stadsmariniers constateert de Rekenkamer dat het werk zich nu deels buiten het veiligheidsdomein afspeelt en dat de doelstellingen niet meer goed aansluiten op activiteiten die worden uitgevoerd. Kernwaarden van de stadsmarinier als het oplossen van concrete veiligheidsproblemen staan hierdoor onder druk. De Rekenkamer vindt aanscherpingen nodig voor de invulling van de rol van de stadsmariniers.

In zijn reactie onderschrijft het college bijna alle conclusies en neemt het alle aanbevelingen over.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Capelle aan den IJssel? Gratis abonneren!