De Partij van de Arbeid Rotterdam heeft voor 1 februari een raadsdebat aangevraagd over het ontbreken van voldoende huisvesting voor met name buitenlandse studenten aan de Erasmus Universiteit. Woonruimte is het grote issue voor Rotterdam. Ook de komende jaren moet de bouwproductie verder omhoog. In 2017 is begonnen met 3750 huizen. Dat was het hoogste aantal sinds zeventien jaar. Tijdens het collegeperiode van de afgelopen vier jaar kwamen ook de grote bouwprojecten De Groene Kaap en de Boston % Seatlle van de grond. Daarnaast 375 betaalbare huurappartementen voor studenten en starters.

Om de woningvoorraad te vergroten is bovendien begonnen met de ombouw van leegstaande kantoorruimte tot huizen. Ook op de Oostzeedijk, niet ver van de Erasmus Universiteit, is dat gelukt. In totaal is er 161.300 m2 lege kantoor- en bedrijfsruimte aan de voorraad in Rotterdam onttrokken en voor een deel veranderd in woningen. Het zittende college van B&W had slechts 120.000 m2 als target. Maar het is nog steeds onvoldoende. Ook voor studenten. Erasmus wil graag duizend woningen gebouwd zien en bij voorkeur op de campus Woudestein. De PvdA wil nu weten waarom hier twijfels over zijn.

Laat een reactie achter