Raadslid Aad Terlouw (SGP) heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college. Er is een volgens hem en zijn fractie gevaarlijke verkeerssituatie ontstaan na het vernieuwen van de Slotlaan.

De afgelopen maanden is gewerkt aan de vernieuwing en herinrichting van de Slotlaan. Toch zijn er volgens de SGP veel vragen omtrent de verkeerssituatie aan de Slotlaan. In de raadsvergadering van jl. 26 september is hier ook aandacht voor gevraagd door de heer Los van de Belangengroep Gehandicapten Capelle (BGC). Naar aanleiding hiervan heeft raadslid Aad Terlouw namens de SGP vragen gesteld aan het college.

In het Oude Laantje langs de Slotlaan ligt al geruime tijd een nieuw bruggetje, maar omdat er nog steeds geen leuningen aan zijn gemaakt, is deze niet beschikbaar voor voetgangers. Hierdoor lopen voetgangers op het fietspad. Verder is er vlakbij de kruising met de P.C. Boutenssingel een soort ‘springschans’ ontstaan als gevolg van een hoogteverschil van circa 70cm tussen de bestaande bestrating en het nieuwe wegdek. Dit zorgt voor ernstige overlast en de SGP is zeer bezorgd over de veiligheidssituatie. “Deze situatie kan voor ernstige ongelukken zorgen voor automobilisten maar ook voor bijvoorbeeld fietsende ouderen of moeders met kinderen. Als het flink geregend heeft wordt het water niet adequaat weggevoerd, wat het geheel nog onveiliger maakt. Als gemeente hebben we een zorgplicht en kunnen en mogen we zulke situaties niet laten bestaan tegenover onze burgers,” aldus raadslid Aad Terlouw.

Aad Terlouw vraagt verder aandacht voor de twee zebrapaden die zijn verdwenen op de Slotlaan. Dit zorgt ervoor dat automobilisten niet wachten op voetgangers en fietsers. “We zien dat er twijfelende verkeersdeelnemers zijn die niet weten of ze nu wel of niet voorrang moeten geven. Ook moeten voetgangers zich nu op het fietspad opstellen om aan te geven dat ze over willen steken omdat de fietspaden verhoogd zijn. Zoals ook het BCG heeft opgemerkt is er ongemak voor rolstoelgebruikers omdat de afritten te steil zijn en de voetsteunen de grond raken. Het is een kwestie van tijd voordat er ongelukken gaan gebeuren als gevolg van de ontstane verkeerssituatie.”, aldus de partij.

Overigens is de SGP wel blij met de gladde rijbaan die nu op de Slotlaan ligt. “We constateren echter dat dit ook uitnodigt tot onnodig hard rijden, wat de veiligheid niet ten goede komt. De onduidelijkheid bij overstekende fietsers en voetgangers in combinatie met de verdwenen zebrapaden maakt dit extra ernstig,” volgens Aad Terlouw. Hij merkt overigens op dat “de gestelde vragen er niet om gaan de vernieuwing als negatief te bestempelen: daar zijn we juist heel blij mee. Maar vernieuwingen mogen nooit leiden tot gevaarlijke situaties en de vragen zijn daarom ook juist gericht op verdere ontwikkeling, om deze gevaren op te lossen.

Bron: SGP

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Capelle aan den IJssel? Gratis abonneren!