Bij de vaststelling van het Koersdocument Duurzaam Capelle tijdens de afgelopen raadsvergadering diende de SGP fractie een motie in waarin het college werd gevraagd om een Duurzaamheidsfonds te realiseren. In dit fonds moeten de benodigde middelen komen om de energietransitie te kunnen realiseren. Raadslid Arwin van Buuren: “Er is voor de ambities uit het Koersdocument veel geld nodig. Het zal nog een hele tour worden om dit geld vrij te spelen. Daarom moeten we nu al beginnen na te denken waar we dat geld vandaan gaan halen en eenmalige meevallers alvast opzij zetten”. Zo is er geld nodig voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed maar ook om particulieren te stimuleren hun eigen woning te verduurzamen.

Een mogelijke invulling van het fonds is de opbrengst van de ENECO-aandelen. De SGP verzet zich tegen deze verkoop. Van Buuren: “Verkoop (bijvoorbeeld aan Shell) brengt de duurzame koers van Eneco in gevaar. Maar als er toch een meerderheid in de raad is om deze aandelen te verkopen, dan willen wij in ieder geval dat een flink deel van de opbrengst in dit Duurzaamheidsfonds terechtkomt. Dan draagt de verkoop alsnog bij aan een duurzame koers van onze gemeente”.
In dezelfde raadsvergadering nam het college ook een motie van de SGP over om Capelle aan te sluiten bij de landelijke statiegeldalliantie. Deze alliantie wil dat de statiegeldregeling uitgebreid worden richting blikjes en kleine PET-flesjes.

Laat een reactie achter