De Capelse wijk Fascinatio krijgt vanaf het nieuwe schooljaar een nieuwe multifunctionele onderwijslocatie. Daarmee zijn de acute huisvestingsproblemen voor de basisscholen De Wonderwind, De Vijfster en De Ontmoeting opgelost.

Onderwijswethouder Dick van Sluis: “De drie basisscholen in Fascinatio zijn krap behuisd. En dat zal, als we niks doen, de komende jaren alleen maar verslechteren. Het onderwijsbestuur PCPO nam het initiatief om het huisvestingsprobleem op te lossen. De gemeente heeft met PCPO en de twee andere betrokken schoolbesturen in uitstekend onderling overleg een creatieve oplossing gevonden. Daardoor zijn de scholen in Fascinatio nu voor jaren onder de pannen, waarborgen we de kwaliteit van het onderwijs in de wijk en lijkt er een prima oplossing te komen in de vorm van een wijkgebouw waar het Wijkoverlegplatform (WOP), de buurtgroep en jongeren een plek vinden. Een wijkgebouw waar bewoners al langer om vragen.”

De Ontmoeting verhuist komende zomer in zijn geheel naar het nieuwe gebouw, dat duurzaam van energie wordt voorzien middels zonnepanelen en een warmtepomp. Opmerkelijk is dat De Ontmoeting op korte termijn 15% van de onderwijstijd in het Engels wil gaan aanbieden. In vier jaar tijd wordt De Ontmoeting zelfs een tweetalige school, waar 30 tot 50% van het onderwijs in het Engels wordt aangeboden. Dick van Sluis hierover: “Het is een zeer interessant, op de toekomstgericht concept, dat het aanbod van onderwijs in Capelle verbreedt. Ik vind het mooi dat we aan dit tweetalige onderwijsinitiatief ruimte kunnen bieden, terwijl tegelijkertijd het huisvestingsprobleem van alle scholen in de wijk wordt opgelost”.

Naast De Ontmoeting, wordt basisschool De Vijfster komend schooljaar met twee groepen op de nieuwe locatie gehuisvest. In het gebouw komt ook kinderopvang. De komende weken wordt de wens van de gemeente en betrokkenen onderzocht om hier ook een algemene buurtfunctie te realiseren voor onder meer het WOP, de buurtgroep en jongeren. Door de verhuizing van De Ontmoeting komen voor De Vijfster en De Wonderwind klaslokalen vrij in de huidige onderwijslocatie MFC Fascinatio aan de Educatusstraat. De gemeente zal de noodlokalen bij het MFC Fascinatio verwijderen en meer buitenspeelruimte voor de leerlingen realiseren.

Tijdens de feestelijke ondertekening op de nieuwbouwlocatie liet Nico de Haas namens de Stichting PCPO, het schoolbestuur van De Ontmoeting,  weten ‘blij te zijn met de nieuwe lokalen’. “Er dreigde een tekort aan onderwijsruimten in Fascinatio te ontstaan. Door deze gezamenlijke oplossing kunnen de drie basisscholen in de wijk de kinderen blijvend van goed onderwijs voorzien.”

Laat een reactie achter