De Raad van Toezicht van de stichting BLICK op onderwijs heeft met verbazing kennis genomen van de
berichtgeving in diverse media vanuit de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) op woensdag 18 april.
Vooral in het licht van de recent gemaakte onderlinge afspraak tussen Raad van Toezicht en medezeggenschap dat er bij fricties en irritaties contact gezocht zou worden met elkaar. De Raad van Toezicht is door de GMR
niet gebeld omtrent de inhoud van deze berichten en herkent zich niet in de berichtgeving.

De Raad van Toezicht stelt vast dat het niet aan de GMR is, maar aan de Raad van Toezicht, om een
uitspraak te doen over het vertrouwen dat er is in het college van bestuur. De Raad van Toezicht heeft
onverkort vertrouwen in het voltallige college van bestuur.
De Raad van Toezicht ervaart het communiceren van de GMR naar pers, ouders en personeel als het
opzettelijk berokkenen van schade aan de stichting. De Raad van Toezicht hecht groot belang aan goed functionerende medezeggenschap binnen de stichting en wijst daarom een externe deskundige aan die een analyse maakt van de relatie tussen de medezeggenschapsorganen en het college van bestuur en hierover advies uitbrengt aan de Raad van Toezicht.

Namens de Raad van Toezicht van de stichting BLICK op onderwijs
Mw. G. Gravesteijn, voorzitter

Laat een reactie achter