Het gemeenbestuur blijft ook in 2018 investeren in het verbeteren van het hang- en sluitwerk van woningen om het inbraakcijfer in Rotterdam te laten dalen. De afspraken die hierover in het kader van de stimuleringsregeling met de woningcorporaties zijn gemaakt blijven gehandhaafd.

Burgemeester Aboutaleb zou ook graag zien dat bewoners signalen over mogelijk illegaal wapenbezit melden. Om de bereidheid hiertoe te vergroten werken het Openbaar Ministerie, de politie, het Veiligheidshuis en de gemeente met name intensief samen in de wijken Hillesluis en Bloemhof. Rotterdam kent vijf zwakke wijken. Daarvan heeft Zuid er vier.

‘’Voorkomen, signaleren en terugdringen van ondermijnende criminaliteit heeft hoge prioriteit. We richten onze aanpak niet alleen op Zuid, maar ook op Rotterdam-West en de Spaanse Polder. We hebben beter inzicht in criminele netwerken en fenomenen als drugs, illegaal gokken, mensenhandel en vastgoedcriminaliteit’’, aldus Aboutaleb. ‘’Bij de al langer bestaande intensieve samenwerking hebben we nieuwe partners betrokken, zoals de Kansspelautoriteit, ondernemers en woningcorporaties.’’

Voor de Spaanse Polder werkt de gemeente nauw samen met Schiedam.

Laat een reactie achter