De Capelse gemeenteraad stemt unaniem in met het Koersdocument Duurzaam Capelle. De motie van de SGP om een lokaal duurzaamheidsfonds in te stellen, werd door het grootste deel van de raad gesteund. Het belang om voldoende middelen in te gaan zetten voor een duurzaam Capelle wordt hiermee onderkend. In het Koersdocument staat hoe Capelle aan den IJssel in 2050 een honderd procent duurzame gemeente is. Een van de belangrijkere doelstellingen in dit plan is het terugbrengen van de uitstoot van COnaar bijna nul. Hiermee sluit Capelle aan bij de landelijke doelstellingen en het Klimaatakkoord van Parijs.

De doelen moeten aan de hand van drie thema’s nagestreefd worden: duurzame energie met lagere lasten, het verder uitbouwen  van het groene- en waterrijke karakter van de stad, en werken aan een circulaire economie waar hergebruik van grondstoffen centraal staat. Zo besloot de raad dat alle nieuwbouw in Capelle aan den IJssel aardgasvrij moet zijn.

Het Energie Collectief Capelle sprak maandag zorg uit over het tempo waarin de gemeente de doelstellingen wil realiseren. Het volledige document is te lezen op www.energiewijzercapelle.nl.

 

Laat een reactie achter