De Partij van de Arbeid maakt zich grote zorgen over het groeiende gevoel van onveiligheid van de Capelse burger. Tijdens de raadsvergadering van maandagavond werd het rapport van de Capelse Rekenkamer over de resultaten van het Veiligheidsbeleid besproken.

De conclusies waren hard en helder: enerzijds volgt Capelle de landelijke lijn als het gaat om het terugdringen van het aantal misdrijven (uitgezonderd woninginbraken), anderzijds blijkt tegen de algemene tendens in, dat de inwoners van Capelle zich onveiliger zijn gaan voelen. Dit geldt met name voor bewoners van Schollevaar Zuid, Oostgaarde Noord, Middelwatering Oost en West en Schenkel.

Martin Ponte, woordvoerder namens de PvdA: “Het rekenkamerrapport laat zien dat er de afgelopen jaren vele uiteenlopende veiligheidsprojecten zijn uitgevoerd zonder dat men zich realiseerde wat de resultaten er van zouden zijn. Daarbij zijn er tientallen miljoenen euro’s gespendeerd aan veiligheid in de Hoeken, Hoven, Wiekslag en Schenkel. Met als trieste resultaat dat de bewoners zich daar uiteindelijk onveiliger in plaats van veiliger zijn gaan voelen”.

De PvdA pleit er dan ook voor om het veiligheidsbeleid, dat de afgelopen jaren éénzijdig door Leefbaar Capelle werd gedomineerd, uit de politieke sfeer te halen en op de schop te gooien. De inzet van huismeesters, buurtconciërges en handhavers speelt daarbij volgens de PvdA een belangrijke rol.

De meeste fracties in de raad vinden, dat het rapport van de rekenkamer één ding heeft duidelijk gemaakt en dat is, dat er veel oprechter naar de Capellenaren geluisterd moet worden, waar hun gevoelens van onveiligheid nu werkelijk vandaan komen. En dáár moeten heel gericht en heel dichtbij maatregelen op worden ingezet.

“Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een goed leefklimaat en daar heeft iedere Capellenaar recht op. Veiligheid moet daarom weer in de portefeuille van de burgemeester terecht komen. Deze staat boven alle partijen en laat zich niet verleiden tot de politieke waan van de dag”, aldus Ponte.

 

Laat een reactie achter