De gemeenteraadsvergadering van morgen – maandag 13 november zou in het teken staan van het voorstel van het college van B&W om een groot aantal beeldbepalende bomen in Capelle te kappen. PvdA liet eerder deze week weten het niet eens te zijn met dit plan, de partij laat weten dat het voorstel voorlopig van de baan is.

Een grootschalig protest is ontstaan onder Capellenaren en organisaties tegen de kap van grote en beeldbepalende bomen aan de Poortmolen, Oosterlengte, Westerlengte, Zuiderbreedte, Hermitage en Operalaan. Nadat PvdA spoedvragen heeft gesteld aan het college over het nut en de noodzaak van de kap heeft het college besloten dat nader onderzoek wenselijk is. Ook stelt het college dat zoveel mogelijk Capellenaren betrokken zullen worden bij de meningsvorming omtrent het wel of niet kappen in de toekomst.

PvdA raadslid Martin Ponte: “Wij hebben in het verleden als gemeenteraad natuurlijk niet voor niets een aantal doorgaande wegen met waardevolle grote bomen als beschermde boomstructuur aangewezen. Op die paar karakteristieke bomen die we in Capelle hebben moeten we extra zuinig zijn. Hopelijk is het kap-voorstel nu definitief van de baan. Zo lang dat niet het geval is, moeten we waakzaam blijven, want het gevaar is nog niet volledig geweken”.

Het niet doorgaan van de kap bespaart de gemeente ook weer een behoorlijk bedrag, aangezien er in de begroting een bedrag van € 160.000 voor was uitgetrokken.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Capelle aan den IJssel? Gratis abonneren!