Het Capelse college kan het onderzoek naar de stichting BLICK op onderwijs doorzetten. De motie van afkeuring, ingediend door ChristenUnie, PvdA, SGP, CDA en Groen Capelle om het onderzoek te stoppen werd maandagavond verworpen. SP, Leefbaar Capelle en VVD stemden tegen. D66 stemde voor.

Het college in Capelle wil een onderzoek naar de teruglopende leerlingaantallen, de financiële situatie van de stichting en de manier van communiceren met de scholen. Dat onderzoek wordt inmiddels uitgevoerd door Berenschot. BLICK wil de commissaris van de Koning als bemiddelaar aanstellen. Het conflict zorgde vorige week voor een breuk in de coalitie, want D’66 hield het voor gezien.

De motie over het belang van de samenwerking tussen de gemeente en stichting BLICK is aangenomen door de meerderheid van de gemeenteraad. De SP, Leefbaar Capelle en VVD stemden voor. SGP, ChristenUnie, CDA, D66, PvdA en Groen Capelle stemden tegen.

Laat een reactie achter