De tweejaarlijkse monitor, die informatie geeft op zowel stedelijk- en wijkniveau, heeft een top 10 van Rotterdamse wijken samengesteld op grond van drie domeinen (veiligheid, sociaal en de fysieke woonbeleving) en er zijn drie wijken die drie keer in de top 10 staan: Nesselande, Strand en Duin in Hoek van Holland en het Molenlaankwartier.

Qua veiligheid scoort Nesselande van die drie toppers het hoogst met een vierde plaats achter Kralingseveer, Heijplaat en Terbregge. Merkwaardig in dit verband is dat het veilige Heijplaat weer de laagst scorende wijk is bij de fysieke index, waar het gaat om woonbeleving, vastgoed, openbare ruimte, voorzieningen en milieu. En juist op dat vlak staat Nesselande bovenaan en sociaal gezien (kwaliteit van leven, leefomgeving, binding en meedoen) is deze nieuwe wijk binnen de top 10 stabiel gebleven, met een 9e plaats.

Het Molenlaankwartier wint in de drie segmenten bij de sociale index, zonder stijging of daling. ’s Gravenland is hier tweede geëindigd. Hillegersberg-Zuid is nog altijd vierde, maar maakte wel een buiteling en staat qua veiligheid nog net op de 10e plaats.

Laat een reactie achter