Leefbaar Rotterdam is erop tegen dat in het met sluiting bedreigde en steeds legere verzorgingshuis De Evenaar in Oosterflank nu gauw nog even mensen geplaatst worden met GGZ-problematiek en cliënten met psychosociale klachten. Volgens raadslid Michel van Elck zou wethouder Den Langen dit al hebben toegezegd naar aanleiding van een projectplan van Bavo-Europoort en Centrum voor Dienstverlening.

‘’Wij maken ons hard voor een onbezorgde en veilige oude dag voor onze ouderen en willen niet dat zij in hun directe woonomgeving worden geconfronteerd met alleenstaande personen met een psychische aandoening’’, aldus Van Elck. ‘’Daarnaast vormt Oosterflank een zogenoemde ‘rode zone’ en die houdt in dat deze wijk, nota bene als enige in heel Oost, ontzien dient te worden bij de vestiging van bijzondere doelgroepen. Rotterdam wordt op het terrein van huisvesting van dergelijke bijzondere doelgroepen toch al onevenredig hard geraakt, aangezien zich in de regiogemeenten nauwelijks opvanglocaties bevinden.’’

In het verzorgingshuis De Evenaar wonen nog dertig ouderen. Humanitas wil het sluiten omdat het niet langer mogelijk is de verpleegafdeling draaiende te houden. Leefbaar heeft daar afgelopen zomer al tegen geprotesteerd. ‘’Een desastreuze situatie, die het gevolg is van het zorgbeleid van VVD en PvdA’’, aldus Van Elck, die over deze kwestie en de nieuwe plaatsingsplannen schriftelijke vragen aan de wethouder heeft gesteld.

Laat een reactie achter