Seniorredacteur Hans Roodenburg (ex-Het Rotterdams Parool, ex-Het Vrije Volk, ex-Rotterdams Dagblad) geeft antwoord op knellende vragen van uiteenlopende maatschappelijke aard. U kunt ze hem rechtstreeks stellen op: [email protected] Of u maakt gebruikt van de link hierboven: stadswacht. Het antwoord (meestal voor anderen ook van belang) leest u terug in dit digitale dagblad in de categorie: mensen. Uw naam wordt daarbij niet vermeld.

Vraag:
 

Wij zijn samenwonend en hebben allebei AOW mét een klein pensioen. Gezien ons inkomen ontvangen wij zorgtoeslag, van de gemeente komen wij in aanmerking voor vrij reizen en een collectieve zorgverzekering. Binnenkort ontvangen wij een restant van een erfenis. Het gaat om en nabij de 2000 euro. Wij vragen ons af of dit bedrag valt onder vermogen? Want dan komen wij net boven het bedrag dat je mag hebben voor de collectieve verzekering. En heeft het ook invloed op de zorgtoeslag?

Antwoord:

De erfenis kan invloed hebben op uw vermogen in box 3 dat voor 4 procent meetelt in uw verzamelinkomen dat bepalend is voor vele sociale verzekeringen en voor belastingheffingen. Echter de hoogte van box 3 wordt op 1 januari van het jaar voorafgaand aan de belastingaangifte bepaald. Hoewel je soms direct veranderingen in inkomen en vermogen moet opgeven adviseren wij u om het tot bepaalde grens direct op te maken. Snel als u het binnen uw box 3 doet en als het van invloed is op uw toeslagen. Het gaat ook om zo’n klein bedrag dat het direct uit te geven moet zijn.

 

 

 

 

Laat een reactie achter