Het Capels Dagblad publiceert ook ingezonden brieven. Onderstaande brief is afkomstig van veel bezorgde, boze en heel lang niet gehoorde bewoners van de Klepperdans.

“In december 2016 (!) werd door het Capels Dagblad aandacht besteed aan de perikelen rondom de herinrichting van de Dansenbuurt in Capelle Schollevaar, met name het deelproject Dansenbuurt-Zuid. Wij hebben toen melding gemaakt van het uitblijven van een bevredigende oplossing voor de wensen van de betrokken bewoners.

Wij willen dat de gemeente van de parkeerplaats op de Klepperdans geen betonbak maakt, maar een redelijk aantal bomen of smalle heesters terug gaat planten, en af ziet van vervuilende plantsoen vakjes. Inmiddels zijn we bijna anderhalf jaar verder en nog altijd heeft wethouder Meuldijk, ondanks de belofte de zaak nog eens te heroverwegen – “uitruil” van de niet gewenste plantsoentjes tegen een aantal bomen/heesters -,  geen reactie gegeven.

Het is niet vreemd dat wij ons af vragen of de meningen van bewoners er wel toe doen bij de politiek, ook al heeft die politiek het begrip “leefbaar” gegijzeld. Op 28 februari jl. ontvingen wij het laatste bericht van het hoofd Buitenruimte (nee, nog altijd géén reactie van de verantwoordelijke wethouder!), de heer Huizinga, waarbij hij ons meldde dat de discussie voor hem nu is afgesloten! Mogelijk mismanagement (anders kunnen wij het niet zien) heeft er inmiddels voor gezorgd dat wij te maken hebben gehad met vier, elkaar rap opvolgende, nieuwe projectleiders. Voor het laatst hebben wij, in december 2017, een gesprek gehad met een projectleider die na 2 weken alweer weg was! Hij had toegezegd het dossier te lezen en zich in de materie te verdiepen. Zinloos dus!

Ondertussen is het grondwerk begonnen, waarbij de leidingen en kabels moeten worden vervangen. Het gaat ons –uiteraard– om de deklaag, de bestrating en beplanting, en wij vragen ons echt af waarom niet naar de mening van de bewoners, waarvan er veel al vanaf begin tachtiger jaren wonen, wordt geluisterd. Was er niet ooit (in 2016) een Rekenkamerrapport verschenen waarin de nadruk werd gelegd op burgerparticipatie (en dus inspraak!) en gehoor geven aan ideeën van bewoners door de gemeente?

Inmiddels hebben wij een fors dossier opgebouwd met ter zake doende stukken waaruit blijkt dat wij er echt álles aan doen om gehoord te worden. Zelfs de Afdeling Samenleving van de Gemeente Capelle huldigt het standpunt dat ouderen in hun wijk “veilig, prettig en leefbaar” moeten kunnen blijven wonen. Het ontbreekt zeker niet aan sympathie met bewoners maar als het op daden aankomt, valt er nog veel te verbeteren.

Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht doen kiezers er goed aan om te stemmen op een partij, die begrippen als “geen woorden maar dáden” , “Leefbaar” en “leeftijdsbestendige woonomgeving” daadwerkelijk praktisch wil toepassen om teleurstellingen achteraf te voorkomen.”

Namens de bewoners van de Klepperdans nummers 31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,126,128,130,132,134,136 en 142

Arnold van Vuuren

Ruud Lindenhof

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Capelle aan den IJssel? Gratis abonneren!