Wie langdurig zorgt voor iemand anders is mantelzorger. Mantelzorgers die zich als zodanig bij Welzijn Capelle hebben aangemeld, ontvangen iedere maand het Infobulletin Mantelzorg met informatie die voor hen van belang kan zijn.

Alastair Roolvink is consulent mantelzorg en nauw betrokken bij onder andere het infobulletin: “Voor mantelzorgers organiseren we bijeenkomsten over onderwerpen als Parkinson, dementie en hoe om te gaan met verlies. Daarnaast voeren we individuele gesprekken met mantelzorgers om te inventariseren of we hen kunnen ondersteunen. Welzijn Capelle wil meer aandacht  besteden aan nazorg van mantelzorgers. In het bulletin wijzen we ook op relevante bijeenkomsten die door andere organisaties worden georganiseerd, zoals voor partners van mensen met niet aangeboren hersenletsel. Momenteel staan 660 mantelzorgers bij ons ingeschreven. Maar er zijn er zeker nog veel meer, die we ook graag willen ondersteunen bij hun taken!”

Mantelzorg is de naam die gebruikt wordt voor mensen die ondersteuning, hulp of zorg geven aan iemand met wie ze een sociale relatie hebben. Het gaat om een langdurige onbetaalde inzet voor iemand met een beperking of chronische ziekte/aandoening. Mantelzorgers kunnen zich aanmelden bij Welzijn Capelle. Dit kan door het invullen van het aanmeldformulier op de website www.welzijncapelle.nu of door het opvragen van een aanmeldformulier bij het Servicepunt Mantelzorg via 010 – 264 02 20.

De Mantelzorgpas Capelle is een waarderingspas waarmee mantelzorgers voordelen krijgen  bij lokale winkeliers, maatschappelijke en culturele partners in Capelle. De gemeente stort dit jaar een tegoed van €25,00 op deze pas. De gemeente wil zo de waardering voor mantelzorgers laten blijken. Op de website van de mantelzorgpas www.mantelzorgpascapelle.nl staat meer informatie over de pas.

 

Foto: Jeanette van Veldhoven

Laat een reactie achter