De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad primair onderwijs (GMR) van Stichting Blick op Onderwijs zegt in een brandbrief aan de Raad van Toezicht per direct het vertrouwen in het bevoegd gezag op. De oorzaak is een uiterst verstoorde werkrelatie met het College van Bestuur (CvB). De GMR heeft geen vertrouwen meer in het bevoegd gezag, omdat het CvB bij herhaling de medezeggenschap niet juist informeert dan wel in strijd met de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) handelt. Dit heeft het afgelopen jaar geleid tot diverse juridische procedures. Het CvB gaat tevens voortdurend het inhoudelijke gesprek uit de weg.

 

Laat een reactie achter