De gemeente Capelle aan den IJssel heeft woensdag de cliëntenraad sociale zaken en de WMO-adviesraad bedankt voor hun jarenlange inzet. Deze raden hebben de gemeente jarenlang geadviseerd over de uitvoering van de Participatiewet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Wet Sociale Werkvoorziening. Het was de laatste keer dat de adviesraden bijeen kwamen. Op 1 februari 2018 start de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein, waarin beide organen zijn opgenomen. 

Wethouder Eric Faassen (coördinator sociaal domein) is blij met de samenvoeging van beide raden: “De adviezen zijn al jaren van grote waarde gebleken voor het Capelse sociaal domein. De afgelopen tijd hebben we veelvuldig overlegd met advies voor de gemeente tot gevolg. Omdat we steeds meer werken naar een samenhangende uitvoering van de voorzieningen in het sociaal domein is het een logische stap om beide adviesraden samen te voegen. Met de Adviesraad sociaal domein kunnen we Capellenaren blijven betrekken bij het gemeentelijk beleid.”

José van Rosmalen en Claire Romijn ontvingen een Capels Compliment voor hun bijzondere inzet en betrokkenheid in de WMO-adviesraad en de Cliëntenraad sociale zaken. Wethouder Josien van Cappelle (WMO): “José van Rosmalen was ruim 8 jaar lid van de WMO-adviesraad en was laatste 3 jaar tevens secretaris. Hij heeft zich al die jaren zeer betrokken, zorgvuldig, en kritisch ingezet om de belangen van Capellenaren te vertegenwoordigen.” Claire Romijn was sinds 2008 lid van de Cliëntenraad sociale zaken waar zij in eerste instantie het platform zelforganisaties vertegenwoordigde. Later zette zij zich in als vertegenwoordigster van de Stichting Arubaans en Antilliaans Beraad en het Capels Multicultureel Centrum. Met name de jongeren die vanuit de Antillen naar Nederland kwamen en mensen met een taalachterstand, hadden in de Cliëntenraad haar bijzondere belangstelling.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Capelle aan den IJssel? Gratis abonneren!