De fractie van D66 Capelle wil kortere wachttijden voor het ophalen van grofvuil en snoeiafval. De wachttijden kunnen nu wel oplopen tot drie of vier weken. De fractie van D66 heeft verschillende klachten ontvangen over de lange wachttijden. Dit gaf de fractie aanleiding om vragen te stellen aan het college over de afspraken met de nieuwe afvalverwerker Irado, die sinds 1 januari actief is in de gemeente Capelle. Ook wil de fractie van D66 weten of Irado zich aan de gemaakte afspraken houdt. Annelous van der Klauw, raadslid voor D66 hierover: “Bij de beslissing najaar 2017 om voor Irado te kiezen heeft de verantwoordelijk wethouder aangegeven dat het serviceniveau omhoog zou gaan. We zien nu eerder een verslechtering met lange wachttijden. Mensen die zo lang moeten wachten zetten het grofvuil op een zeker moment toch buiten met als gevolg dat de buurt verloedert.”

In 2016 heeft de gemeente Capelle ook al eens geprobeerd om het zelf wegbrengen van grofvuil en snoeiafval te bevorderen door de wachttijden voor het ophalen hiervan langer te maken. Dit had destijds als gevolg dat er meer grofvuil op straat lag en dat het weken duurde voordat het eindelijk werd opgehaald. Dit is toen, na klachten en vragen van D66, teruggedraaid. Annelous van der Klauw nogmaals:  “Als we de buitenruimte netjes willen houden dan hoort daar ook bij dat grofvuil en snoeiafval snel wordt opgehaald. D66 wil dat het college snel kortere wachttijden gaat regelen.”

 

 

 

 

 

Voor informatie:

 

Annelous van der Klauw 06-18355329

Pieter Holkamp 06-30030767

Laat een reactie achter