Het Capelse college wil tussen 2018 en 2023 ruim 17 miljoen euro uittrekken voor het verbeteren van in totaal 11 basisscholen. Dat staat in het strategisch huisvestingsplan onderwijs. Het betekent een mooie impuls voor het Capelse basisonderwijs.

In de plannen krijgen zes scholen nieuwbouw (Klim-Op Bongerd, De Bouwsteen, Klim-Op Roerdomplaan, Horizon Roerdomplaan, Eben Haezerschool en Rehobothschool). Vier scholen gaan erop vooruit in kwaliteit: De Capelse Schoolvereniging in Middelwatering en de drie scholen in de wijk Fascinatio (Vijfster, Ontmoeting en Wonderwind). Daarnaast gaat De Sjalomschool in Schollevaar-Oost uitbreiden. Capelle zet hiermee de koers van investeren in onderwijshuisvesting door, dit in navolging op grootschalige investeringen in het voortgezet onderwijs in de afgelopen jaren.

Het college wil investeren omdat sommige schoolgebouwen verouderd en van matige kwaliteit zijn. Bovendien passen enkele scholen niet meer bij de gewenste uitstraling van de stedelijke omgeving. De kwaliteitsverbetering is in lijn met het te verwachten leerlingenaantal over de komende jaren, dat stabiliseert. Het college is er trots op dat schoolbesturen unaniem achter het plan staan.

Het college heeft het strategisch huisvestingsplan onderwijs ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad, dat het plan naar verwachting in december zal bespreken.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Capelle aan den IJssel? Gratis abonneren!