De gemeente voert jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit. De gemeente wil graag onderzoeken wat de klanten van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) in Capelle vinden en of deze goed aansluit op hun wensen en behoeften. Hoe is er met de hulpvraag omgegaan? Hoe ervaart men de kwaliteit van de ondersteuning of voorziening? Welk effect heeft de ondersteuning op het dagelijks leven?

Uit alle Capellenaren die een Wmo-voorziening hebben zijn willekeurig 1000 personen geselecteerd. Zij ontvangen binnenkort een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. Het invullen kan op papier of digitaal en duurt ongeveer 10 minuten.

Iedere gemeente in Nederland voert dit onderzoek uit. Hierdoor kunnen goed vergeleken worden waar Capelle  het als gemeente goed doet of juist extra aandacht aan moet besteden. Het onderzoek wordt in Capelle uitgevoerd door MAGIS marketing & research. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt.

De onderzoekresultaten worden in de zomer gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl.

Laat een reactie achter