In het bijzijn van zijn kleinkinderen is dominee Jan Kars afgelopen vrijdag bij Kamp Amersfoort herdacht. Kars was voor en deels tijdens de Tweede Wereldoorlog voorganger in Capelle-West. Hij was de eerste predikant die om het leven werd gebracht in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Kars was één van de 31 verzetsmannen die op 29 december 1942 werden doodgeschoten op de Leusderheide. Bij monument Gevangene voor het vuurpeloton lazen nabestaanden aangrijpende afscheidsbrieven voor van hun oom of grootvader. Na de laatste woorden van één van hen (,,Dag lieve, ik ga.”) werd een minuut stilte gehouden.

Kars vierde het Laatste Avondmaal voor zijn lotgenoten, nadat op 29 december 1942 om elf uur werd medegedeeld dat de verzetsmensen om twee uur ‘s middags zouden worden gefusilleerd. Het was voor het eerst dat nabestaanden bij Kamp Amersfoort samenkwamen om de groep gefusilleerde mannen gezamenlijk te herdenken.

Van de 31 verzetsmannen waren de meesten afkomstig uit Rotterdam en omgeving. Dertien waren lid van de Leeuwengarde en ter dood veroordeeld wegens hulp aan de vijand, sabotage, spionage en verboden wapenbezit. De zeven leden van de Nederlandse Volksmilitie waren veroordeeld wegens (mislukte) aanslagen rond Rotterdam. De tien leden van de CPN vormden de eerste groep die ter dood werd veroordeeld voor het maken, drukken en verspreiden van een verzetskrant (De Waarheid). De directe omgeving van Kamp Amersfoort, in het bijzonder de Leusderheide, was de grootste executieplek van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Laat een reactie achter