Capelle aan den IJssel laat met de Najaarsnota 2017 een gezond financieel perspectief en een sluitende begroting zien. Volgens wethouder Jean Paul Meuldijk is de financiële positie van de stad “Rooskleurig tot in ieder geval 2020”. De najaarsnota is vrijdag aangeboden aan de gemeenteraad.

Het merendeel van de voorstellen in de Najaarsnota betreft een bijsturing op het lopende begrotingsjaar. Een aantal voorstellen zorgt voor een meerjarige wijziging van de begroting. Over 2017 zijn er incidentele mee- en tegenvallers zoals het onderhoud en de verbouwing van de Hermitage 40-42 en het vervallen van de noodzaak van de aankoop van woningen voor statushouders. Het college rekent voor dit jaar op een financieel positief resultaat van 1,4 miljoen euro.

Speerpunten veiligheid, decentralisaties en economie

In de Najaarsnota 2017 laat het college zien veel doelstellingen voor dit jaar gerealiseerd te hebben. Door het Capelse Interventie Team wordt de leefbaarheid en veiligheid volgens het college verbeterd. De in augustus samen met politie, brandweer, handhaving en buurtpreventie georganiseerde 112-dag bleek met honderden bezoekers, diverse demonstraties en veiligheidsvoorlichting een schot in de roos. In de eerste helft van dit jaar was de overgangsperiode van Welzijn Capelle goed verlopen, met nieuwe taken: zoals het inrichten van de organisatie en het vervullen van vacatures.

Ook de zelfrijdende Parkshuttle, waarvan 2.400 passagiers dagelijks gebruik van maken is succesvol gebleken. Volgend jaar wil het college de route uitbreiden en een aansluiting realiseren met de Waterbus.

Gebiedsvisie Landelijk Capelle

Verder zijn ook de definitieve Landelijk Capelle en drie gebiedspaspoorten deze maand in de raad vastgesteld. Dit is volgens de gemeente een mijlpaal voor de stad om de ambities uit de Structuurvisie 2030 te realiseren. Eind augustus werd het koersdocument Duurzaam Capelle ter consultatie vastgesteld en wordt in het eerste kwartaal van 2018 met betrokkenen besproken. Hiermee schetst het college de Capelse stip op de duurzame horizon in 2050. In dat jaar wil de gemeente 100% duurzame energie gebruiken, nauwelijks CO2 uitstoten en droge voeten in de stad te houden.

De Najaarsnota 2017 wordt op 4 en 6 december behandeld in de commissies en op 18 december in de gemeenteraad en is te lezen op de site van de gemeente.

Bron: Gemeente Capelle aan den IJssel

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Capelle aan den IJssel? Gratis abonneren!