Wethouders van tien gemeenten in de stadsregio Rotterdam hebben maandag de intentieverklaring getekend om mee te doen aan het programma Grenzeloos Actief. Ook Capelle aan den IJssel gaat zich inzetten om het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking verder te ontwikkelen.

Grenzeloos Actief is een programma dat er op gericht is om sporten en bewegen voor iedereen met een beperking mogelijk te maken. In Capelle aan den IJssel zijn diverse mogelijkheden voor deze doelgroep, maar er is niet altijd geschikt sport- en beweegaanbod dichtbij huis. Grenzeloos Actief zoekt de regionale samenwerking met gemeenten, (welzijns)organisaties en sportaanbieders om de drempel voor mensen met een beperking om te sporten en te bewegen te verlagen en de vindbaarheid van het aangepaste aanbod te vergroten. Met het tekenen van de verklaring laten de wethouders zien dat ze eraan willen bijdragen dat iedereen met een beperking makkelijk en dichtbij kan sporten en bewegen.

Voor Capelle aan den IJssel betekent dit dat Sportief Capelle, als uitvoerder van het gemeentelijke sport- en beweegbeleid, nauw gaat samenwerken met de direct aangrenzende gemeente Krimpen aan den IJssel en het aangrenzende gebied van Rotterdam. Tezamen wordt gekeken wat de vraag is omtrent sport en bewegen met een beperking, welke aanbod er al is en of er mogelijkheden zijn bepaald aanbod te creëren.

Om mensen individueel te ondersteunen en begeleiden naar passend aanbod werkten de sport- en beweegmakelaars van Sportief Capelle de afgelopen jaren al nauw samen met de ‘SportMEE -consulenten’ van MEE Rotterdam Rijnmond. Aangezien deze samenwerking naar tevredenheid van beide partijen verloopt en er hierdoor inmiddels ook een behoorlijk aantal inwoners succesvol is begeleid naar passend beweegaanbod, is de samenwerking ook voor het jaar 2018 verlengd.

 

 

Laat een reactie achter