Capels Dagblad | Denk Rotterdam tegen klikken als instrument

Denk Rotterdam tegen klikken als instrument

mainImage
Raadslid Yigit (Denk)

De Rotterdamse dependance van de moslimpartij Denk vindt het niet leuk dat Nederlanders steeds vaker mensen verklikken die zich schuldig maken aan bijstandsfraude. Raadslid Yigit zegt dat fraude ‘’volstrekt onacceptabel is’’, ook dat er vanuit een meldpunt bijstandsfraude ‘’een positieve werking kan uitgaan’’, maar zijn slotconclusie is dat het ‘’geen instrument mag worden om medeburgers te pesten.’’

Hij heeft daarom wethouder Richard Moti (PvdA) gevraagd naar een paar cijferlijstjes van de laatste vijf jaar. Ten eerste hoeveel mensen er bij het meldpunt werken - dit kennelijk om het gevaarvolume van pesten goed te kunnen inschatten. Verder hoeveel meldingen geleid hebben tot concrete acties, huisbezoeken en concrete resultaten.  

Interessant is zijn vraag of Moti kan toelichten of de bevoegdheden die worden aangewend naar aanleiding van een melding van bijstandsfraude stroken met de eisen die voortvloeien uit de Algemene verordening gegevensbescherming? Met andere woorden: schiet men na tips onmiddellijk enthousiast en ukraak toe? En dan leidde dus automatisch tot zijn slotvraag of er compensatiemogelijkheden bestaan voor gedupeerde van onterechte meldingen?