mainImage

50Plus Rotterdam wil Verpleeghuizen terug

6 augustus 2019, 11:32 uur
Algemeen

Ellen Verkoelen van 50Plus wil aan de hand van cijfers vastgesteld hebben dat het aantal ouderen dat zorg nodig heeft in Rotterdam stijgt en dat er hierdoor een tekort aan verpleeg & verzorgingsplekken in gespecialiseerd tehuizen dreigt. Zodra die diagnose vaststaat wil ze uit de mond van zorgwethouder De Langen horen dat ook hij vindt dat er extra verpleegtehuizen nodig zijn om de opvang van het toenemende aantal ouderen op te vangen.

50Plus zegt een heel andere kijk op de behoefte van ouderen te hebben dan het huidige stadsbestuur, zodat fractievoorzitter Verkoelen weet dat er ook steeds meer ouderen zijn die niet persé op zichzelf willen wonen maar in gezamenlijkheid met andere ouderen. ’’Maar weet zorgwethouder Sven de Langen dit ook’’, vraagt zij zich af, en in hoeverre is het zorgbeleid van het CDA in Rotterdam ondergeschikt aan de bouweisen van de VVD. 

‘’De focus van dit college is vooral gericht op het slopen, slopen, slopen van sociale huurwoningen en het bouwen, bouwen, bouwen van 18.000 woningen in deze collegeperiode. Het door deze coalitie gewenste mantra dat hulpverleners (brandweer, politie, zorg) en onderwijzers voorrang kunnen krijgen op de woningmarkt is allesoverheersend op de acties in de woningmarkt,’’ zegt Verkoelen.

‘’Maar niet één keer’’, vervolgt ze, ‘’staat er in het coalitieakkoord en de woonvisie dat dit college zich gaat inzetten om ook de oudere inwoner van Rotterdam te voorzien van de passende huisvesting in verpleeg & verzorgingstehuizen. In het uitvoeringsprogramma ‘Ouder & Wijzer’ van het college wordt wel ingezet op een pijler ‘Wonen en woonomgeving’ maar ook daar wordt geen gewag gemaakt van Verpleeg & Verzorgingshuizen.’’