Capels Dagblad | VN: 'Rotterdams woonbeleid schendt mensenrechten'
mainImage

VN: 'Rotterdams woonbeleid schendt mensenrechten'

Tweebosbuurt
18 juni 2021, 10:21 uur
Rotterdam & Regio, IJsselmondeNieuws

De Verenigde Naties spreken Rotterdam aan op het lokale woonbeleid. Volgens speciale rapporteurs schendt Rotterdam met het beleid mensenrechten, het recht op huisvesting en kan er sprake zijn van non-discriminatie. Ook het College voor de Rechten van de Mens trekt aan de bel. De sloop van de Tweebosbuurt, zo'n 600 betaalbare woningen gaan tegen de vlakte, is aanleiding voor de snoeiharde kritiek. 

''Het verminderen van de betaalbare woningvoorraad, terwijl sprake is van een grote woningnood, armoede en een groot aantal dak- en thuislozen in de stad leidt tot een potentiële schending van het recht op huisvesting'', stellen de rapporteurs. Ook is er forse kritiek op het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, waarin een groot aantal partijen samenwerken om Zuid een impuls te geven. ''Gegeven de bevolkingssamenstelling van Rotterdam-Zuid, kan de vermindering van de betaalbare woningvoorraad in dit gebied resulteren in discriminatie van mensen met een migratieachtergrond.''

Het gebrek aan zeggenschap voor bewoners in de Tweebosbuurt baart de VN ook zorgen: men moet gedwongen verhuizen en dat is in strijd met de 'mensenrechtelijke standaarden'. De sloop zou tot ontwrichting leiden en tast de woonzekerheid aan.

Ook het College voor de Rechten van de Mens is zeer bezorgd: ''De VN-Rapporteurs uiten ernstige zorgen over mogelijke schendingen van het recht op huisvesting. Het College wijst erop dat de verantwoordelijke overheden er alles aan moeten doen om ervoor te zorgen dat zij schendingen voorkomen. Zij moeten dus onderzoeken hoe het beleid zich verhoudt tot dit mensenrecht. Cruciaal is daarbij dat ze de bewoners betrekken bij dat onderzoek, zodat zij worden gehoord en een stem kunnen hebben in de aanpak'', aldus een woordvoerder. ''Als de vrees van de VN-Rapporteurs gegrond blijkt, namelijk dat het woonbeleid het risico op armoede en dakloosheid voor mensen in kwetsbare positie vergroot, dan zijn maatregelen nodig om dat te voorkomen en om het recht op huisvesting te garanderen.''

Het rapport is geschreven door vijf speciale VN-rapporteurs. Het is voor het eerst dat een Nederlandse gemeente door de VN wordt aangesproken over mensenrechtenschendingen. De VN-Rapporteurs roepen de lokale en landelijke overheid op om alle activiteiten in het kader van het Rotterdamse woonbeleid die tot mensenrechtenschendingen kunnen leiden stop te zetten, tot er duidelijkheid is over de schendingen.

 


Foto: LMOFOTO