Capels Dagblad | Verdieping Nieuwe Waterweg Port of Rotterdam

Verdieping Nieuwe Waterweg Port of Rotterdam

3 oktober 2019, 23:08 uur
Haven

De Nieuwe Waterweg en de Botlek worden verdiept. Ontwikkelingen in de scheepvaart vragen om deze verdieping. De belangrijkste ontwikkelingen zijn het gebruik van grotere schepen en de groei van het lange afstand goederentransport.

Sommige schepen kunnen nu niet volledig beladen de ligplaats in de Botlek bereiken. Hierdoor moet eerst (een deel van) de lading worden gelost in de Europoort in binnenvaartschepen of kleinere zeeschepen om daarna verder te varen. Dit leidt tot vertraging en extra kosten. Het beter bereikbaar maken van de Botlek voor schepen met een grotere diepgang vergroot de economische mogelijkheden en versterkt de positie van de haven. Door de verdieping kunnen schepen met een diepgang van 15 meter (Aframax en de nieuwe Panamax-schepen) de Botlek bereiken.