Capels Dagblad | Minister stopt met geven overheidsgeld aan haven
mainImage

Minister stopt met geven overheidsgeld aan haven

28 april 2020, 08:29 uur
Haven

Aan de bevoorrechte positie van de Rotterdamse haven als ontvanger van overheidsgeld komt een einde. Den Haag zal in de toekomst het belang van de haven meer afwegen tegen dat van de andere nationale zeehavens en van belangrijke economische clusters zoals Eindhoven en de tuinbouw, meldt FD.

Deze breuk met het sinds de jaren tachtig gevoerde 'mainportbeleid' voor de haven blijkt uit de concept-Havennota die minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In het huidige beleid neemt de Rotterdamse haven volgens Van Nieuwenhuizen een bijzondere positie in vanwege de economische omvang en schaalgrootte, maar die blik moet breder. I&W wil de investeringen in de mainport 'meer dan voorheen in samenhang bezien met de verdere ontwikkeling van andere belangrijke clusters'. Volgens een woordvoerder van het ministerie draait het bij de bredere invulling om het 'gehele logistieke systeem van zee- en binnenhavens'.


Foto: ANP