Capels Dagblad | Klappen voor de cruisesector
mainImage

Klappen voor de cruisesector

1 juni 2020, 23:23 uur
Haven

door Hans Roodenburg

De cruisesector krijgt thans klappen van de zweep. De scheepvaartwereld is een zeer volatiele wereld en wel wat gewend als het op- en neergaande koersen gaat, sterk veranderende vrachttarieven of snel stijgende of dalende kosten, schrijft Hans Malegiannakis in het Rotterdam Branche Magazine van de World Ship Society.

Maar de cruisewereld maakt naar aanleiding van het Coronavirus Covid-19 een behoorlijk negatieve tijd door. De Cruise Lines International Assocation (CLIA) is de toonaangevende organisatie in de wereld waarbij alle grote rederijen met in totaal 334 schepen zijn aangesloten. ‘’Gevolg was wel dat havens zeer huiverig werden om cruiseschepen nog te ontvangen.’’

De cruise-industrie hoopt in de loop van de maand juni weer gefaseerd te kunnen gaan varen. Of dat ook daadwerkelijk gaat lukken is momenteel nog zeer de vraag, schrijft Maleganniakis. Een voordeel is dat Rotterdam een open oor heeft voor de cruisesector.

Vandaar ook dat Word Ship Society Rotterdam Branch, de grootste afdeling ter wereld, het achtste boek ‘Mooie schepen en banen in de haven van Rotterdam’ heeft uitgebracht met op het front een mooi cruiseschip (BRITANNIA) dat vaak in Rotterdam komt. De uitgeverij is Watermerk in Rotterdam.

Van de wereldhandel wordt 90 procent over water vervoerd en noch de Brexit, Corona of lage olieprijzen veranderen daar iets aan, schrijft Cees de Keijzer, een van de twee auteurs, ook voorzitter van WSS Rotterdam Branch. De andere auteur voor het banendeel is secretaris van de vereniging Piet van Dijk.

‘’De Rotterdamse haven neemt bij dat transport een vooraanstaande positie in en Rotterdam heeft niet voor niets als devies 'Navigare necesse est'. Het weerspiegelt het economisch belang van de scheepvaart en dit devies werd al 100 jaar geleden in goud ingelegd in de koepel van de hal van het stadhuis. Dat werd in 1920 in gebruik genomen en doorstond, met het devies, het bombardement van 14 mei 1940,’’ stelt De Keijzer.

Havenfarmer

Schepen en havenbanen zijn er onverbrekelijk mee verbonden. In deel acht komt een scala aan schepen die regelmatig klant zijn in Rotterdam aan de orde.  Ook worden aspecten van de offshore belicht en passeren milieugerichte maatregelen de revue.

De factor arbeid in deze uitgave richt zich op een elftal havenberoepen, waarbij een uitzonderlijke havenactiviteit zijn intrede heeft gedaan, een ´havenfarmer´ die in het 3de gat van de Merwehaven op een drijvend ponton een koeienstal exploiteert voor melkproductie. Er zijn zelfs uitbreidingsplannen voor een kippenfarm, maar of er naast melk een markt zal ontstaan voor ´haveneitjes´ moet de toekomst leren.

Een negental fotografen van de WSS Rotterdam Branch leverde in grote diversiteit foto´s aan. Voor de auteurs vormden ze de inspiratie voor de begeleidende teksten met relevante informatie. Niet alleen bijzonderheden over schip, lading en haven komen voor het voetlicht, maar ook schimmige eigenarenconstructies of andere samenhangende verbanden. Voorts is er het ongekende belang van de Griekse reders voor het overzeese transport.

De WSS Rotterdam is met 343 leden de grootste afdeling ter wereld. Alle leden krijgen een exemplaar van het boek. En dat voor 35 euro per jaar (alleen voor Rotterdam). Veel wereldwijde afdelingen van de oorspronkelijk in Engeland opgerichte World Ship Society liggen op zijn gat. ,,De situatie bij de Engelse moederorganisatie is minder rooskleurig om niet te zeggen zorgelijk,’’ schrijft voorzitter Cees de Keijzer in de vier of vijf keer per jaar uitkomend branchemagazine.

Het rijkelijk geïllustreerde en 112 pagina's tellende boek is verkrijgbaar in de boekhandel voor € 18,95 (ISBN: 978-90-78388-21-0) of via www.watermerk.eu te bestellen.