Capels Dagblad | Geluidruimte in haven per kavel vastgelegd
mainImage

Geluidruimte in haven per kavel vastgelegd

28 mei 2020, 23:20 uur
Haven

De gemeente Rotterdam wil voor het haven- en industriegebied een nieuw facetbestemmingsplan geluid vaststellen. In het plan wordt de geluidruimte per kavel in het gebied vastgelegd. Zo is de geluidruimte efficiënt te beheren en wordt duidelijk welke regels nodig zijn om bijvoorbeeld omwonenden en natuur te beschermen.

De gemeente is momenteel bezig met het actualiseren van geluidmodellen. Ook het geluid van afgemeerde zeeschepen moet in de geluidberekeningen worden meegenomen. Laat in het milieueffectrapport zien welke invloed deze actualisatie heeft op de geluidberekeningen, zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies.

Zij adviseert havenwethouder Arjan van Gils om in het milieueffectrapport te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om huidige knelpunten op te lossen en ook of beperking van de geluidsbelasting mogelijk is.

Daarnaast ondersteunt de Commissie het voornemen van de gemeente om inzichtelijk te maken welke invloed de Omgevingswet heeft op het plan. Deze wet brengt straks de nodige veranderingen met zich mee, zoals een andere berekening en normering van geluidbelasting.


Foto: ANP