Capels Dagblad | D66-frontdames wantrouwen Rotterdams Havenbedrijf
mainImage

D66-frontdames wantrouwen Rotterdams Havenbedrijf

Inzet: raadsleden Zeegers en Van WIfferen
12 februari 2020, 19:17 uur
Haven

Het Rotterdamse D66 krijgt geen vat op het Havenbedrijf Rotterdam en staat plotseling op haar strepen als het gaat om het publieke belang veilig te stellen bij deelnemingen van het Havenbedrijf in het buitenland.

‘’Een te grote afhankelijkheid van buitenlandse investeringen en deelnemingen beschouwt de gemeente in het beleidskader “Verbonden Partijen & Governance Samenwerkingsrelaties” als onwenselijk’’, schrijven de raadsleden Ingrid van Wifferen en Chantal Zeegers naar aanleiding van het onderzoek van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO)  over “de lange zeearm” van Havenbedrijf Rotterdam.

Uit dit onderzoek bleek dat het Havenbedrijf Rotterdam over de grens is betrokken bij fossiel-intensieve havenprojecten. En dat is een doorn in het oog van het Rotterdamse D66, dat in het kader van het coalitieakkoord het beleid van milieuwethouder Bonte met verve verdedigt.

De twee frontdames van D66 willen daarom weten of zijn eigen havenwethouder Van Gils de top van het Havenbedrijf wel voldoende ‘’bijstuurt’’ of het publieke belang wel afdoende wordt veilig gesteld bij deelnemingen van het Havenbedrijf in het buitenland.