Capels Dagblad | Kopzorgen (206) - Een en/of rekening bij de bank
mainImage

Kopzorgen (206) - Een en/of rekening bij de bank

8 december 2019, 07:07 uur
Geld & Recht

Seniorredacteur Hans Roodenburg (ex-Het Rotterdams Parool, ex-Het Vrije Volk, ex-Rotterdams Dagblad) geeft antwoord op knellende vragen van uiteenlopende maatschappelijke aard. U kunt ze hem rechtstreeks stellen op: hansroodenburg@kpnmail.nl. Het antwoord (meestal voor anderen ook van belang) leest u terug in dit digitale dagblad.  Uw naam wordt daarbij niet vermeld.

Vraag:

Mijn echtgenote en ik hebben bij de bank een en/of rekening. Wij willen onze dochter machtigen om voor ons diverse bankzaken te regelen. Daartoe zullen wij uiteraard naar de bank toe moeten gaan om een en ander te bespreken.

Is een dergelijke machtiging bij de bank hetzelfde als een notariële volmacht? 

Wat is het eventueel verschil? Ook in onze levenstestamenten hebben wij onze dochter aangewezen om onder meer in financiële zaken beslissingen te nemen.

Antwoord:

Lijkt ons dat u dat goed geregeld hebt. Vrijwel de meeste banken bieden een en/of rekening voor partners maar vaak ook voor eigen kinderen. Bij een en-en rekening (komt nauwelijks meer voor) is handtekening van beide rekeninghouders nodig.

De rekeninghouders zijn bij een en/of rekening wel hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schulden. Ook zitten er wel erfrechtkwesties aan. Bij een en/of rekening kan de (laatste) rekeninghouder over het tegoed beschikken om de begrafeniskosten of crematiekosten te betalen.

Vroeger waren we nogal kien op dergelijke constructies. Vooral als er meerdere kinderen in het spel zijn die elkaar niet zo vertrouwen. Bij een en/of rekening lopen (automatische) incasso’s ook gewoonlijk door.

U legt ook nog de mogelijkheden voor aan de bank, zo begrijpen we. Misschien komt de bank wel op de proppen om een machtiging aan uw dochter te geven want dan kan u zelf beter in de gaten houden of en wanneer er geld van de rekening wordt gehaald. Dat kan ook bij een en/of rekening als u uw best doet.

De gemachtigde kan uit de naam van de rekeninghouder betaalopdrachten doen en handelingen verrichten op producten gekoppeld aan de betaalrekening. Er is een verklaring van erfrecht nodig bij een bank als er een maximum tegoed is gesteld. De machtiging vervalt wél bij overlijden van een van de oorspronkelijke rekeninghouders. In het geval van ouders en alleen dochter lijkt ons dat niet nodig.

De gemachtigde kan geen producten aanvragen of wijzigen. De rekening blijft altijd op naam van de rekeninghouders staan. De rekeninghouder is verantwoordelijk voor de handelingen van de gemachtigde persoon. Een gemachtigde mag betalen en geld overschrijven van de betaalrekening en incasso’s veranderen. Geld overschrijven van en naar spaarrekeningen die gekoppeld zijn aan de betaalrekening. De af- en bijschrijvingen inzien. Geld pinnen en betalen met een eigen betaalpas, als je die aanvraagt voor de gemachtigde. Als je een beleggingsrekening hebt, effectentransacties uitvoeren. 

Met een notariële volmacht regelt u voor een ander notariszaken, zoals de verkoop van een huis en – als u niet meer zelf in staat bent – een levenstestament. In het geval van uw dochter lijkt het ons niet nodig omdat u ook al een levenstestament al hebt gemaakt om financiële beslissingen te nemen. U kunt aan uw dochter een bancaire volmacht geven. Maar overlegt het eerst met uw bank over hoe en wat de beste oplossing is.

 


Foto: ANP