Capels Dagblad | Kopzorgen (178) – Scheiden bij dementie
mainImage

Kopzorgen (178) – Scheiden bij dementie

21 juli 2019, 07:11 uur
Geld & Recht

Seniorredacteur Hans Roodenburg (ex-Het Rotterdams Parool, ex-Het Vrije Volk, ex-Rotterdams Dagblad) geeft antwoord op knellende vragen van uiteenlopende maatschappelijke aard. U kunt ze hem rechtstreeks stellen op: hansroodenburg@kpnmail.nl. Het antwoord (meestal voor anderen ook van belang) leest u terug in dit digitale dagblad.  Uw naam wordt daarbij niet vermeld.

Vraag:

Wij zijn een echtpaar. Ik ben 77 jaar en mijn vrouw 73 jaar. Zij is opgenomen in een verzorgingshuis vanwege dementie/Alzheimer. Is het nu mogelijk toch te scheiden (wat we al wilden voordat zij ziek werd) en heeft dat zin? Mijn vrouw is niet bij machte om mij bij te staan.

Antwoord:

Bij de Sociale Verzekeringsbank kunt u een aanvraag indienen om beiden de alleenstaande AOW te krijgen die ongeveer 375 euro bruto per maand méér is. Dat is alleen maar mogelijk als uw vrouw langdurig wordt opgenomen in het verpleeghuis.

Neem daarover ook contact op met het verpleeghuis. Scheiden heeft in die zin niet zoveel waarde. Soms kunnen fiscale aspecten tóch een rol spelen. Bijvoorbeeld: de eigen bijdrage die uw vrouw moet betalen aan het verpleeghuis en bij sociale voorzieningen. Daarbij is de vraag aan de orde die met persoonlijke omstandigheden te maken heeft. Ook kan het gevolgen hebben voor uw huur- en zorgtoeslag.

Maar de belangrijkste vraag is of u wilt scheiden van uw demente echtgenote. Raadpleeg daarover ook anderen. Er zijn mensen die bijvoorbeeld al 40 jaar met elkaar zijn getrouwd en moeite hebben om alleen om fiscale redenen uit elkaar te gaan. Sociale voorzieningen en relaties kunnen ook een rol kunnen.

 

 

 


Foto: Pixabay