mainImage

Geen windturbines op Rozenburg

5 februari 2022, 18:57 uur
Columns, IJsselmondeNieuws, Echwel Rotterdam

Een bekentenis.

Deze week heb ik per ongeluk fake news verspreid over een omgevallen windturbine. Binnen vijf minuten werd ik hierop geattendeerd door een oplettende buurman en heb ik de tweet verwijderd. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

Het bleek te gaan om een foto van een omgevallen windturbine die al in 2014 en in 2016 op internet circuleerde. En in 2022 dus weer. De kans dat windturbines omvallen is behoorlijk klein. Toch is dat geen reden om voor windturbines te zijn. Sterker nog; ik ben tegen de steeds groter wordende windturbines op land.

In de Rotterdamse Gemeenteraad maakte Leefbaar Rotterdam zich hard om deze ontwikkeling te stoppen.  

Wethouder Bonte weigert naar alternatieven voor stroomopwekking te kijken, sterker nog: hij bouwt hogere windturbines waar de omwonenden last van gaan krijgen. 

We hebben eerder in de gemeenteraad gesproken over windturbines die geplaatst zouden worden op het Beneluxplein. Daar lijkt het college een serieuze poging te doen tot participatie van de omwonenden.

Ondanks dit lichtpuntje zien wij dat Bonte zijn zin doordrukt aan het eind van zijn wethoudersperiode. Hij plant zelfs een windturbine van 234 meter hoog met wieken van 95 meter op de Landtong in Rozenburg. 

Verzet in Rozenburg, verzet in Maassluis.

Wij ontvingen een mail uit Maassluis; ik citeer: “700 appartementen aan de Nieuwe Waterweg moeten de hele tijd aankijken tegen dit onding. En dan hebben ze ook nog last van slagschaduw en geluidsoverlast.”

Het is gewoon asociaal dat dit college de inwoners van Rozenburg en Maassluis met deze overlast opzadelen.

Er is ook geen enkel juridische verplichting. Het windconvenant uit 2012 waar de wethouder een beroep op doet bevat geen juridische afdwingbare verplichtingen. Bovendien bevat het enkel afspraken over te leveren vermogen, niet over de hoogte van deze turbines.

Ook in andere raadstukken is nooit een committment gegeven voor een windturbine van deze ongekende hoogte.

De informatieavond eind januari was een litanie van klachten. Terecht, want er is geen onderzoek naar de slagschaduw en geluidsoverlast. De Tweede Kamer krijgt pas eind 2022 van de regering duidelijkheid over de afstandsnormen, zo blijkt uit het regeerakkoord. 

Wethouder Bonte van GroenLinks is niet bereid tot serieuze participatie. De windturbine komt er hoe dan ook; enkel over de precieze locatie hebben omwonenden nog inspraak.

Dan de propaganda er omheen: “De molen krijgt een vermogen van 8 megawatt, wat goed is voor een jaar duurzame energie voor 7500 tot 9500 huishoudens.”

Dit klopt gewoon niet. De turbine staat een deel van de tijd stil en dan is er alsnog een andere energiebron nodig om deze huishoudens van energie te voorzien.  

Leefbaar Rotterdam staat achter deze bewoners. Geen windturbine op de landtong; daarom hebben wij de motie. “Geen windmolendeal op de landtong en daarmee basta” ingediend.

Ik had steun van de Rotterdamse VVD verwacht. In hun verkiezingsprogramma staat “windmolens horen op zee en niet op het land”. Ook had ik het CDA aan onze zijde verwacht. In hun verkiezingsprogramma staat een iets genuanceerder verhaal maar met dezelfde strekking: “op zee of in een industriegebied”  tenzij een goede participatie met omwonenden heeft plaatsgevonden.

Ik heb de raadsleden geconfronteerd met hun verkiezingsleuzen.

U weet, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Maar nee, die steun kwam niet. Onze motie werd met 18-21 weg gestemd door de coalitiepartijen (incl. VVD en CDA) met steun van de Partij voor de Dieren.

Weten de bewoners van Rozenburg en Maasluis ook waar ze aan toe zijn.