Capels Dagblad | Wordt lelijke Pompenburgflat onderhands verkocht?
mainImage

Wordt lelijke Pompenburgflat onderhands verkocht?

Pompenburgflat, op de hoek van de Coolsingel
8 mei 2020, 23:44 uur
Bouw & Wonen

Het oerlelijke flatgebouw Pompenburg op een van de mooiste plekken van Rotterdam blijft een doorn in het oog van de stadsvernieuwers en staat op de nominatie om te worden gesloopt. Havensteder wil het verkopen aan projectontwikkelaars die het gebied gaan herontwikkelen.

De SP zit bij al die plannen als een bok op de haverkist omdat er onrust is onder de bewoners. Recent eens te meer nu de dieprode Socialisten in bezit is van een recente brief van Havensteder aan de bewoners van het flatgebouw waaruit blijkt dat de gemeente een handtekening heeft gezet onder gezamenlijke afspraken, terwijl eerst een voorstel was beloofd voordat het stadsbestuur een standpunt zou innemen over dit sloop- en bouwinitiatief.

Het gaat weer niet zoals is afgesproken, is de te lezen vrees van raadslid Cicek, die zich bovendien afvraagt of onderzocht is of de bewoners de plannen wel of niet wenselijk vinden?

‘’In de raadsvergadering van 7 november 2019 heeft de wethouder toegezegd dat hij erop toeziet dat er met de huidige bewoners van het flatgebouw aan de Pompenburg zorgvuldig wordt omgegaan, dat er goed gecommuniceerd wordt over de ontwikkelingen en dat er ook sociale woningen terugkomen’’, aldus Cicek, die nu zwart op wit wil weten of er door de gemeente voorwaarden gesteld zijn aan de verkoopplannen.