Capels Dagblad | Wie bod doet op gemeentepanden moet geld hebben
mainImage

Wie bod doet op gemeentepanden moet geld hebben

Bouwwethouder Bas Kurvers (VVD)
29 juli 2020, 17:24 uur
Bouw & Wonen

door Jan D. Swart

Rotterdam wil bij de verkoop van zijn vastgoed geen tijdrovende financieringsprocessen. Wie een bod doet, moet kapitaalkrachtig zijn. De Partij van de Arbeid had om versoepeling gevraagd, zodat er ook zou kunnen worden gekocht onder voorbehoud van financiering (zoals bij koop van particuliere woonhuizen gebruikelijk is), maar daar ziet VVD-bouwwethouder Kurvers letterlijk en figuurlijk geen brood in.

‘’Iedere partij moet - voordat hij gaat bieden - voor zichzelf duidelijk hebben dat zijn bod financieel haalbaar is. Er doen serieuze, goed voorbereide, bieders mee aan de verkoopprocessen. Kleinere partijen kunnen ook wat vaker van tevoren overleg voeren met hun financier,’’ geeft Kurvers als hint.

De gemeente Rotterdam zegt bij de verkoop van de panden wel zoveel mogelijk rekening te houden met ‘’waar een wijk beter van wordt.’’ Met andere woorden: er wordt gezocht naar een goed evenwicht tussen maatschappelijk-, ruimtelijk en financieel rendement.

‘’Enerzijds geldt bij een openbare verkoop het hoogste bod voor een hoog financieel rendement’’, zegt Kurvers. ‘’Anderzijds verkoopt de gemeente de panden met een maatschappelijke bestemming inmiddels zonder deze bestemming te veranderen. In dat geval wordt dus niet gekozen voor opbrengstmaximalisatie. Maar de verkoopprijs mag dan niet onder de taxatiewaarde liggen.’’

Kurvers is zuinig en tegelijkertijd voorzichtig. ‘’We streven er naar om zittende maatschappelijke huurders, die al jarenlang in een pand zitten, indien mogelijk het pand aan te bieden’’, zegt hij om er meteen aan toe te voegen en de PvdA verder geen hoop te bieden. ‘’Maar partijen die via een antikraakovereenkomst een pand gebruiken, veelal via een leegstandsbeheerder, en ook nog kortstondig, hebben die mogelijkheid niet.”

Bij de verkoop van vastgoed met een maatschappelijke bestemming wordt ook nog maar zeer beperkt een transformatieverplichting opgenomen. Dit betekent in de praktijk dat deze objecten op basis van hun huidige bestemming worden verkocht. ‘’Hiermee wordt bewerkstelligd dat ook maatschappelijke partijen zoals huisartsen, kinderopvang en buurtinitiatieven een betere mogelijkheid hebben om vastgoed te verwerven via de gemeente’’, aldus Kurvers, die – net als PvdA-raadslid Engberts - inziet dat onduidelijkheid over de toekomst van panden speculanten kan aantrekken. Zeker als in advertentie wordt benoemd dat er een kans is dat de bestemming van het pand zal worden aangepast van bedrijvigheid naar woningen.