Capels Dagblad | Rotterdam ziet studentenhuizen als prioriteit
mainImage

Rotterdam ziet studentenhuizen als prioriteit

22 juli 2020, 22:03 uur
Bouw & Wonen

Rotterdam gaat studenteneenheden realiseren die zowel qua aantallen als prijs, type en locatie aansluiten bij de behoefte. Ook zal er een goede behoefteraming met meerjarenprognoses worden vastgesteld. Verder komt er passende informatievoorziening (in het Nederlands en Engels) om studenten wegwijs te maken op de voor hen geschikte woningmarkt en hen te wijzen op hun rechten en plichten in het kader van het huurrecht.

In de woonvisie zijn al deze ambities van de gemeente nog eens na te lezen. Ze worden vanaf nu geïntegreerd in het bredere woonbeleid. Aanvullend geldt dat ‘’juist door goede studentenwoningen, studenten kunnen worden verleid te kiezen voor een echte studentenwoning in plaats van het delen van een grotere reguliere woning.’’ Hiermee wil de gemeente meer ruimte creëren in de reguliere voorraad voor bijvoorbeeld gezinnen.

Bij de uitvoering van het huisvestingsplan voor studenten onder het motto Thuis in Rotterdam en waarin de gemeente samenwerkt met Universiteiten, Hogescholen en studentenhuisvesters, moeten misstanden op de studentenwoningmarkt zoals te hoge huren, overtredingen van het huurrecht, discriminatie op de woningmarkt, intimidatie, achterstallig onderhoud en (brand)onveiligheid worden voorkomen. Rotterdam wil een goede monitoring van de ontwikkeling van vraag en aanbod en de toekomstige planvoorraad.

Afspraak is dat voor einde van dit jaar de onderwijsinstellingen met een uitgewerkte behoefteraming komen voor de korte en langere termijn. Er zijn tot nu al 583 studenteneenheden (in 2018) en 530 (in 2019) gerealiseerd in de particuliere voorraad. Ook bij de ontwikkeling van het Schiekadeblok en de Rijnhaven staan studenteneenheden op de prioriteitenlijst.