Capels Dagblad | Risico op aanvaringen onvoldoende bestudeerd
mainImage

Risico op aanvaringen onvoldoende bestudeerd

24 juli 2020, 17:13 uur
Bouw & Wonen

In het aangevulde milieueffectenrapport voor Feyenoord City blijkt het risicoaspect op scheepsaanvaringen te ontbreken. Ook de gevolgen van een nieuwe brug over de Nieuwe Maas. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het rapport.

Het risico op scheepsaanvaringen in het kader van de gebiedsontwikkeling op Zuid zou kunnen ontstaan bij de bouw van een nieuw voetbalstadion deels in de Nieuwe Maas op de inmiddels vastgestelde plek tussen de wijken Feijenoord en de Veranda.

Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. In een eerder advies concludeerde de Commissie dat er informatie ontbrak. De gemeente Rotterdam heeft daarom het rapport aangevuld over geluidshinder, verkeer en bereikbaarheid, maar het risico op scheepsaanvaringen en de gevolgen van een nieuwe brug ontbraken. Overigens wordt ook de mogelijkheid voor een tunnel bestudeerd.

In de Nieuwe Maas wordt wel een strekdam gebouwd om die scheepsaanvaringen te voorkomen. Maar met de huidige ligging en afmetingen van de strekdam acht de Commissie het echter denkbaar dat bij hoog water ongeladen schepen over de dam heen schuiven en het concours van het stadion raken. Onduidelijk is of de nu voorziene strekdam voldoet aan de gestelde eisen.

Een eventuele nieuwe brug over de Nieuwe Maas landt in het gebied aan waar nu het Waterfront Park is bedacht. Het park lijkt in dat geval grotendeels te worden opgeofferd aan op- en afritten van de brug en aan nieuwe kruisingen. Ook woningen liggen dan niet meer aan het park. De conclusie in het milieueffectrapport dat een brug over de Nieuwe Maas een positief effect kan hebben op het realiseren van een aantrekkelijk woongebied vindt de Commissie onvoldoende onderbouwd.


Foto: OMA