Capels Dagblad | Omwonenden willen bouwprojecten niet in Lage Land
mainImage

Omwonenden willen bouwprojecten niet in Lage Land

Palladio-idee
22 juli 2020, 22:16 uur
Bouw & Wonen

De geplande bouwprojecten Michelangelo en Palladio van projectontwikkelaar HIG in het Lage Land moeten van tafel. Dat willen omwonenden omdat met name bij de realisatie van Michelangelo er een negatieve inbreuk wordt gemaakt op het woongenot door uitzichtverlies, verlies van zon- en daglicht, ook verlies van privacy en de bouw heeft een negatieve schaduwzijde. De bouwprojecten komen op 20 en 80 meter afstand van bestaande huisvesting.

De omwonenden hebben een brief vol verontrusting geschreven aan de Rotterdamse bouwwethouder Kurvers en hem bovendien gewezen op de forse parkeertoename (104 parkeerplaatsen gepland), de verkeersaantrekkende werking, de bouwschade aan de flats in de buurt, de gevaren van de fijnstofontwikkeling tijdens de bouw, ge gezondheidsrisico’s bij sloop van de oudbouw, de geluids- en verkeersgeluidoverlast en de financiële schade (nu al) door daling van de verkoopwaarde van de omliggende appartementen.

De omwonenden verwijten de gemeente het beruchte bouw-één-tweetje met de ontwikkelaar. Ook dat er vooraf ‘’nul’’ informatie is verstrekt over de gevolgen van de bouwprojecten. Er is volgens de briefschrijvers Hersbach en ten Kate in 2019 slechts een summiere inloopavond georganiseerd, die qua inhoud ‘’ongeschikt en ontoereikend was’’ voor een goed beeld van de consequenties.

‘’We hebben het gevoel buitenspel te staan’’, schrijft het tweetal. ‘’Er wordt afgeweken van het bestemmingsplan. De gebiedscommissie kan niks doen. Er zijn verwarrende procedures, zowel organisatorisch als juridisch. De ter visieligging en sluitingsdata van beide projecten hebben afzonderlijk plaats gevonden, zodat het totaal beeld ontbrak.’’

Een paar jaar geleden is er in de directe omgeving ook nieuwbouw tot stand gekomen, zeggen de omwonenden. En die verhoudt zich wel goed met omliggende percelen. ‘’Neem hier dan een voorbeeld aan’’, aldus Hersbach en ten Kate.

 


 


Foto: HIG