Capels Dagblad | Meer huisartsenposten nodig in Rotterdam
mainImage

Meer huisartsenposten nodig in Rotterdam

3 mei 2020, 11:41 uur
Bouw & Wonen

Zodra er verder vat is op het coronavirus zal Rotterdam in enkele stadswijken ook de vastgoedvoorzieningen voor de eerstelijnszorg - zoals huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en verloskundigen – stimuleren. De verantwoordelijke wethouders Kurvers (bouwen) en Kathmann (economie) gaan daarover aan tafel met zorgverzekeraars, de LHV-kring Rotterdam en de huisartsencoalitie Rotterdam.

Bekend is dat huisartsenpraktijken in het centrum geen nieuwe patiënten meer aannemen, waardoor Rotterdammers moeten uitwijken naar andere gebieden. Nieuwe huisartsen komen er niet voor terug en de vrees van de raadslid Postma is dat dit – net als in Amsterdam - veroorzaakt zou kunnen worden door de dure vastgoedprijzen. Daarom de eerste maatregelen om dit scenario te voorkomen.

Binnen de regeling van werkzaamheden “Betaalbaarheid van huisartsenpraktijken en eerstelijnszorgruimtes” wordt ook gedacht aan de mogelijkheden om maatschappelijk vastgoed op te nemen in de gebiedsontwikkelingen. Daarvoor worden gesprekken gevoerd met vastgoedeigenaren en ontwikkelaars.

Naar aanleiding hiervan is er een eerste inschatting gemaakt op basis van bevolkingsprognoses over de beschikbaarheid van huisartsen in Rotterdam. Het jaar 2035 laat een groei zien van ruim 55.000 inwoners ten opzichte van 2018. De landelijke norm is 1 huisarts voor 2.100 inwoners. Voor de stad als geheel lijkt dit ten minste een extra behoefte aan 26 huisartsen tot 2035 te betekenen.