Capels Dagblad | Kurvers ontkent toename woningnood Rotterdam
mainImage

Kurvers ontkent toename woningnood Rotterdam

Inzet rechts: Raadslid Engberts (boven), wethouder Kurvers (beneden)
21 april 2020, 18:38 uur
Bouw & Wonen

Wethouder Bas Kurvers herkent zich niet in het beeld dat de groei van het aanbod aan huurwoningen bestaat uit woningen die normaliter via websites als Airbnb aan toeristen worden verhuurd.

Die vrees kwam van PvdA-fractievoorzitter Egberts, die aanvankelijk dacht er sinds de intelligente lockdown meer huurwoningen in Rotterdam beschikbaar waren, totdat hij er na enig speurwerk achter kwam dat het Airbnb-woningen betrof. En het is niet toegestaan een woning voor meer dan 60 dagen als vakantiewoning te verhuren volgens de Rotterdamse woonverordening.

Maar ook met de constatering dat deze woningen in strijd met de 60- dagenregel voor vakantieverhuur worden aangeboden blijkt de wethouder het niet eens. ‘’Het beleid rond vakantieverhuur heeft betrekking op verhuur van woningen aan toeristen, waarbij een woning niet als woning maar als logies gebruikt wordt, en niet op de verhuur aan een woningzoekende’’, heeft hij Engberts per brief laten weten.

‘’Het is wettelijk toegestaan om een woning tijdelijk te verhuren aan een woningzoekende middels een tijdelijk huurcontract. We delen daarom niet de mening dat de Rotterdamse woningnood verergerd wordt.’’ Wel heeft Kurvers beloofd de huidige handhaving wat betreft vakantieverhuur voort te zetten. ‘’Alle meldingen die wijzen op vakantieverhuur in strijd met de gestelde regels trekken we na, en als er strijdigheden zijn, treden we op. Dat doen we en dat willen we blijven doen.’’

Handhaven op excessieve huurprijzen kan niet. Huren en verhuren is een privaatrechtelijke aangelegenheid tussen huurder en verhuurder.
‘’Wel kunnen we partijen aanspreken op hun rechten en plichten met betrekking tot goed huren en verhuren. In het uitvoeringsplan (Ver)huren in Carnisse zetten we daarom in op het evenwichtiger maken van het speelveld van huurders en verhuurders in de wijk Carnisse,’’ aldus Kurvers.