Capels Dagblad | Krakers vrij spel bij oké van corporaties
mainImage

Krakers vrij spel bij oké van corporaties

Inzet: Eerdmans (boven), Kurvers (onder)
3 mei 2020, 11:39 uur
Bouw & Wonen

De gemeente Rotterdam kan niet optreden tegen krakers als blijkt dat de corporaties hun huisrecht hebben verleend. Ook voor het OM is dan de kous af. Het huisrecht is opgenomen in artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Als er sprake is van feítelijke bewoning, kunnen krakers zich op het huisrecht beroepen.  

Met dat antwoord van bouwwethouder Kurvers moet raadslid Joost Eerdmans het doen. Hij maakte in februari bezwaar tegen de legitimering van krakers door woningcorporaties in Rotterdam Noord en schreef daarover een brief vol irritaties. ‘’Een doorn in het oog van vele Rotterdammers, die járen moeten wachten om in aanmerking te kunnen komen voor een woning bij deze zelfde corporaties. Leefbaar Rotterdam vindt dit asociaal en crimineel.’’

‘’Particuliere eigenaren en woningbouwcorporaties hebben een eigen verantwoordelijkheid hoe om te gaan met dergelijke situaties. De gemeente heeft hierin geen rol’’, aldus Kurvers. De gemeente kan alleen handhaven bij brandgevaar, wanneer het gemeentepanden betreft en zoals in de Tweebosbuurt wanneer woningcorporaties geen gastvrijheid verlenen aan krakers.